สิทธิพิเศษ

 • พิณ โฮเต็ล
  Pin Hotel

 • ส่วนลด 5%

  ส่วนลด 5% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาปกติหน้าเว็บไซต์
  ส่วนลด 10% สำหรับเฉพาะค่าอาหาร

  เงื่อนไข

  กรุณาแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
  ส่วนลดห้องอาหารเฉพาะอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ระยะเวลาคูปอง

  17 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

  แสดงโค้ดคูปอง

   รายละเอียด

  อยู่ใกล้ถนนคนเดินกาดกองต้า 50 เมตร มีสถานีรถม้า และแท็กซี่หน้าโรงแรม

 • 8 ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
 • 054-322-286
 • pin.hotel@yahoo.com
 • www.facebook.com/Pinhotel8
  • สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนลด 30%

  ม้ง ฮิลล์ไทรบ์ ลอดจ์ รีสอร์ท

  ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักทุกประเภทจากราคาปกติ พร้อม...

 • ส่วนลด 10%

  ไอ แอม แชมป์ คาเฟ่

  ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร ต่อ 1 บิล ...

 • ส่วนลด 10%

  บ้านต้นไม้ปายรีสอร์ท

  ส่วนลด 10% สำหรับห้องพักทุกประเภท ส่วนลด 15% สำหร...

 • ส่วนลด 40%

  โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่

  ส่วนลด 40% สำหรับห้องพักทุกประเภทจากราคาปกติ ส่ว...